Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

S.P.Automotive 097-235-8430 ,033-006-191 ต่อ 7
S.P.M Health care 02-750-7702-6
Title Image

S.P.M Health care

เครื่องมือทางการแพทย์

S.P.M Health care

เราใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา และยังคงปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูงสุด เราจึงได้รับความไว้วางใจให้ผลิตเตียงสู่ต่างประเทศ อาธิเช่นญี่ปุ่นเพราะระบบการจัดคุณภาพที่ได้การรับรองตามมตราฐานอย่าง ISO 13485, ISO 9001จากองค์กรที่เชื่อถือได้

We care about the quality and safety of our products and we will continue to improve to ensure that our products shall have the highest degree of quality and safety.

ทำไมต้อง S.P.M Health care / Why us ?

จากโรงพยาบาล..จนถึงการดูแลที่บ้าน

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีย่อมต้องปลอดภัย สะดวกแก่การใช้ และลดภาระแก่ผู้ใช้งาน เครื่องมือทางการแพทย์ของเราจะปรับปรุงให้สะดวกแก่การใช้งานแข็งแรงและทนทาน และ อีกทั้งยังมีอะไหล่พร้อมให้การดูแลให้คงสภาพแก่ผู้ใช้งานอยู่เสมอ เราจะให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ดูแลท่านตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยที่บ้านผลิตภัณฑ์ของเราจะทำให้การดูแลรักษาที่บ้าน สะดวกสบายเสมือนได้พักฟื้นในโรงพยาบาล

ระบบการจัดการคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะผ่านการทดสอบระดับที่เหมาะสมก่อนจัดส่งก่อน ตลอด กระบวนการพลิต ตั้งแต่ออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการทดสอบด้านความปลอดภัยและความสามารถทางการใช้งานและประสิทธิภาพของชิ้นงาน เราจะใช้ปริมาณผลิตของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและความถี่ในการใช้งานมากำหนดวิธีการทดสอบที่หลากหลาย

พนักงานและการอบรม

พนักงานของเราทุกคนได้รับมองหมายให้ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมประจำปีซึ่งจะครอบคลุุม หลักการด้านคุรภาพ ความปลอดภัย และวิธีการนำไปใช้ของสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะรักษามาตราฐานสากลในด้นตุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ใบรับรองมาตรฐาน / ​Certificates

ISO 9001 : 2015

ISO 13485 : 2016

ISO 9001 : 2015

สนใจสินค้าติดต่อเรา